Timemanagement

Deel je tijd effectief in

Waarom timemanagement?

Besteed je de tijd die je wil aan dingen die er werkelijk toe doen voor jou? Hoe verdeel je je tijd tussen werk, relatie, familie, hobby’s,..? Voel je je soms overvraagd en weet je niet waar te beginnen? Laat je je soms te veel leiden door wat anderen willen of door onverwachte situaties? Of heb je het gevoel dat je druk bezig was maar toch niets hebt gedaan? Heb je moeite met plannen en organiseren? Overschat je de tijd die je hebt?

Wil je echt leren hoe je anders en efficiënter je tijd kan besteden? Wij kunnen je helpen met het verbeteren van je timemanagement. We vertrekken hierbij steeds vanuit wat je belangrijk vindt in je leven. We brengen de verschillende levensdomeinen in kaart en hoeveel tijd je wil besteden aan elk levensdomein. Vervolgens stellen we concrete doelen op en zoeken we naar manieren om je gedrag af te stemmen op deze concrete doelen. We besteden aandacht aan plannings-en organisatiemethodieken en bekijken we hoe we kunnen omgaan met afleiding zoals inwendige gedachten, piekeren en allerlei externe factoren. We focussen eveneens op het herkennen van hindernissen en hoe je er mee om kan gaan zodat je trouw blijft aan je waarden en levensdoelen. 

Werkwijze en kostprijs

Tijdens een kennismakingsgesprek luisteren we naar je vragen en trachten we doelen te formuleren. We bekijken of timemanagement je kan helpen om deze doelen te bereiken.

Een sessie van 60 minuten kost €80. 

Maak een afspraak

Wil je leren hoe je je tijd anders en efficiënter kan besteden? We helpen jou om je timemanagement te verbeteren en hierbij trouw te blijven aan je waarden en levensdoelen.

In samenwerking met Intra-Extra psychologenpraktijken.