Go for your flow

Ontdek jouw potentieel met Intra-Care

Maak kennis met Intra-Care coaching

Intra care ondersteunt werknemers en organisaties in het bereiken van het optimaal arbeidspotentieel, ook wel eens “flow” genoemd. Het vertrekpunt is steeds de ideale match tussen enerzijds werknemer en diens potentieel en anderzijds de werkcontext.

Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert.

Verder kunnen mensen in de staat van Flow boven hun eigen kunnen uitstijgen en sneller leren en nieuwe inzichten verkrijgen. De belangrijkste theoreticus achter dit concept is de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi.

― Wikipedia

Individuele loopbaanbegeleiding en coaching

Bij intra care bieden we coaching en loopbaanbegeleiding aan werknemers met jobgerelateerde vragen.

Meer arbeidsvreugde en productiviteit

We evalueren je functioneren binnen de huidige werkcontext en leren vaardigheden aan om productiever te zijn, te floreren op de werkvloer en meer arbeidsvreugde te ervaren. Concreet kunnen we je helpen met het aanleren van gepaste manieren om stress te hanteren, je tijd goed in te delen en je houden aan een planning door om te gaan met afleidingen in je omgeving. Ook kunnen we je leren omgaan met conflicten, lastige emoties/situaties op de werkvloer.

(Her)oriëntering op de arbeidsmarkt of begeleiding studiekeuze

Daarnaast helpen we je bij een heroriëntering op de arbeidsmarkt, waarbij we zoeken naar een ideale werkcontext voor jouw competenties, eigenschappen en drijfveren. We bieden loopbaan- en studiekeuzebegeleiding aan op onze locatie te Herentals.

 

Aanbod voor organisaties

Meer veerkracht, werkgeluk en productiviteit 

Wil je als bedrijf  veerkrachtig zijn doorheen veranderingen? Wil je je werknemers leren aanpassen aan moeilijke omstandigheden en zelfs verder evolueren? Of wil je graag werknemers voor langere tijd binden aan je organisatie? Merk je dat er meer nodig is dan bonussen, extra voordelen om je werknemers tevreden te stellen?

Het kan interessant zijn om te investeren in de veerkracht of werkgeluk van je werknemers. Zo kan je samen veranderingen vertalen naar kansen en mogelijkheden, neemt de productiviteit toe en verzuim en verloop af.

In samenwerking met Intra-Extra psychologenpraktijken.