Leren behouden van focus

Draag zorg voor je brein

Wat is coaching in aandachtsmanagement? 

Moeite met concentratie

Mis je vaak de concentratie om je werk of studies op een behoorlijk niveau uit te voeren? Of merk je dat langdurig focus behouden meer en meer een uitdaging wordt? Dan herken je zeker en vast ook de negatieve impact die dat heeft op je dagelijks leven en je (mentale) gezondheid. Bij Intra-care onderscheiden we drie domeinen die mee verantwoordelijk kunnen zijn voor deze moeilijkheden.

Teveel prikkels: digitale vooruitgang en landschapskantoren

We kunnen een verband leggen met onze steeds sneller evoluerende wereld waarin we dagelijks worden blootgesteld aan een massa prikkels. Denk bijvoorbeeld aan de vooruitgang van de digitale wereld waarvoor we altijd en overal bereikbaar zijn, maar eveneens aan landschapskantoren waar we samen met anderen in één ruimte werken en waar het nooit stil is.

Pauzes voor meer breinhygiëne

Ons gedrag heeft ook invloed op onze breinhygiëne. Wat merk je op wanneer je je eigen leef-en werksituatie overschouwt? Neem je op gepaste tijdstippen pauze? Of ben je continu online en voel je de drang om onmiddellijk binnenkomende mails en berichten te lezen en te beantwoorden?

Hoge eisen en grenzen stellen

Anderen stellen vaak ook hoge eisen stellen aan jouw bereikbaarheid. Heb je ook de gedachte dat anderen van jou verwachten dat je steeds bereikbaar moet zijn? Ervaar je moeilijkheden om hierin af te grenzen of nee te zeggen tegen anderen?

Ons brein is niet gemaakt om volcontinu in concentatiemodus te staan. Verwachten we dat toch, dan heeft dit vroeger of later een negatieve impact op onze prestaties en ons welzijn. Om gedurende jaren onze focus op een goed niveau te houden, dienen we dan ook dagelijks zorg te dragen voor ons brein.

Wil je hieraan werken maar je weet niet hoe? Misschien is een coaching in aandachtsmanagement wel iets voor jou. Een intra-care coach brengt samen met jou die factoren in kaart die een goede breinhygiëne in de weg staan en reikt vervolgens hangvatten aan om het vanaf dan anders aan te pakken.

Werkwijze en kostprijs

Tijdens een kennismakingsgesprek luisteren we naar je vragen en trachten we doelen te formuleren. We bekijken of coaching in aandachtsmanagement je kan helpen om je doelen te bereiken. 

Een sessie van 60 minuten kost €80.

Voorbeeld 1

“Ik ben de hele dag druk in de weer. Aan het einde van mijn werkdag valt me op dat ik weinig taken helemaal afwerk. Ik word afgeleid door pop-ups van mails, mijn collega’s onderbreken me,… Het lijkt of ik moeilijk zelf kan bepalen waar ik mij op focus. ’s Avonds kan ik de onafgewerkte taken niet loslaten, waardoor ik me moeilijk kan ontspannen.”

Voorbeeld 2

“Ik kom nooit toe aan taken die diepgaande concentratie vragen. Ik start mijn werkdag met het behandelen van korte taken zoals mailtjes. Zo zie ik mijn to-do lijst zienderogen slinken. Eens ik de korte taken heb behandeld, ben ik moe en kan ik me niet meer motiveren om taken die diepgaande concentratie vragen uit te voeren.”

Maak een afspraak

Wil je graag je (langdurige) focus verbeteren voor werk of studies? Via coaching in aandachtsmanagement brengen we samen met jou de factoren in kaart die jou hierin hinderen.

In samenwerking met Intra-Extra psychologenpraktijken.