Onze aanpak

De werking van Intra-Care

Een oplossingsgerichte aanpak met 4 pijlers

Doelgericht

 Welke zijn de moeilijkheden die zich voordoen, waar bots je tegenaan en wat wil je in de plaats voor jezelf of je organisatie?  We trachten doelen positief en concreet te formuleren: wat is de gewenste/ideale situatie in plaats van focussen op wat we niet meer willen.   

A

Toekomstgericht

Waar wil(len) je (jullie) in de toekomst extra op inzetten en met welk doel? Het is altijd mogelijk dat er zaken uit het verleden meespelen. Het is echter niet de bedoeling om ons daar op te richten, enkel wanneer het verleden ons oplossingen kan aanreiken.  

Actief

Jij en/of je medewerkers worden aan het werk gezet en leren vaardigheden aan afgestemd op de gekozen doelen. Denk hierbij aan communicatievaardigheden, relaxatietechnieken, versterking van stresshantering en veerkracht, time-management en organisatieskills, ..

Kracht- en talentgericht

Over welke krachten beschik(ken) je (jullie) al en hoe kunnen we deze verder ontplooien.  Het uiteindelijke opzet is te komen tot handvatten en een kader op maat  waarmee de organisatie achteraf autonoom aan de slag kan gaan.

“Praten over problemen creëert problemen. Praten over oplossingen creëert oplossingen.”

― Steve de Shazer

“Second, to have a good life, it is not enough to remove what is wrong from it. We also need a positive goal, otherwise why keep going?”

― Mihaly Csikszentmihalyi

In samenwerking met Intra-Extra psychologenpraktijken.